UWAGA - TRYB ROZSZERZONEJ DIAGNOSTYKI

REGULAMIN PARAFIALNEGO CMENTARZA MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO W TYCHACH PRZY UL. ŻORSKIEJ
– ZASADY OGÓLNE –

 


1. Cmentarz Miłosierdzia Bożego zwany „Żwakowskim” przy ul. Żorskiej w Tychach jest własnością parafii Ducha Świętego.
2. Administratorem cmentarza jest proboszcz parafii.
3. Na terenie cmentarza należy zachować powagę i ciszę.
4. Zabrania się:
- wjazdu na teren cmentarza pojazdów nie związanych z działalnością cmentarza

- picia napojów alkoholowych

- wprowadzania zwierząt bez smyczy

- sadzenia przy grobach drzewek i krzewów.


5. Zaleca się unikać wystroju sztucznymi kwiatami.
6. Wszelkie śmieci należy odnosić we wskazane miejsce i pamiętać o ich segregowaniu.

 

– ZASADY SZCZEGÓŁOWE –


1. Osoby opiekujące się grobami zobowiązane są do trzymania ich czystości.
2. Pomnik powinien mieć wymagane przez administrację cmentarza wymiary. Przed zamówieniem pomnika u kamieniarza należy uzyskać odpowiednie informacje, które udzielane są w kancelarii parafialnej.
3. Grób ziemny /bez pomnika/ winien być zewnętrznie obudowany deskami. Gdy ulegnie naturalnemu zniszczeniu, zlecenie wykonania nowego należy dokonać w administracji cmentarza.
4. Miejsce grobowe rezerwowane jest na 20 lat. Za postawienie pomnika obowiązuje ofiara – 10% wartości pomnika. Nie ma możliwości rezerwowania miejsc grobowych dla swoich bliskich obok istniejących grobów ziemnych.

 


Cmentarz otwarty jest codziennie do zmroku

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia pw. Ducha Świętego w Tychach, siedziba: Tychy, Myśliwska 43.