Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:
Znicze:

Adelajda Szerner

18.07.1943

18.04.2010

Rudolf Szerner

12.01.1938

18.06.2011

18.07.1943

12.01.1938

18.04.2010

18.06.2011

-

Julia Kozińska

07.12.1928

11.01.2020

Stanisław Koziński

12.02.1926

26.03.2007

07.12.1928

12.02.1926

11.01.2020

26.03.2007

-

Jan Gryckiewicz

06.04.1932

03.09.2006

Genowefa Gryckiewicz

19.08.1942

27.01.2010

06.04.1932

19.08.1942

03.09.2006

27.01.2010

-

Teodor Łyżka

02.01.1932

28.10.2015

02.01.1932

28.10.2015

-

Alojzy Szołtysek

28.08.1934

28.07.2009

28.08.1934

28.07.2009

-

Alicja Wojtasik

15.04.1963

25.04.2016

15.04.1963

25.04.2016

-

Teresa Czarny

24.04.1948

03.09.2021

24.04.1948

03.09.2021

-

Helena Behnke

03.08.1933

23.10.2015

Maks Behnke

25.11.1930

24.01.2016

03.08.1933

25.11.1930

23.10.2015

24.01.2016

-

Józef Malejka

13.04.1926

18.08.2011

Monika Malejka

20.06.1929

10.03.2018

Józef Cofała

01.03.1976

Maria Cofała

29.09.1979

13.04.1926

20.06.1929

-

-

18.08.2011

10.03.2018

01.03.1976

29.09.1979

-

Genowefa Moćko

19.11.1931

06.02.2008

Wiktor Moćko

04.02.1928

22.06.2016

19.11.1931

04.02.1928

06.02.2008

22.06.2016

-

Norbert Kokoszka

20.09.1939

24.09.2017

20.09.1939

24.09.2017

-

Tadeusz Kącki

03.05.1929

02.10.2008

Genowefa Kącka

08.03.1929

10.09.2015

03.05.1929

08.03.1929

02.10.2008

10.09.2015

-

Joanna Mega

16.05.1924

25.08.2009

Józef Mega

11.02.1925

21.03.2015

Jan Mega

17.12.1947

14.05.2016

16.05.1924

11.02.1925

17.12.1947

25.08.2009

21.03.2015

14.05.2016

-

Antoni Jonczak

17.06.1934

18.05.2006

17.06.1934

18.05.2006

-

Ludwik Uhryn

01.12.1925

28.09.2013

Stanisława Uhryn

03.10.1927

27.11.2019

01.12.1925

03.10.1927

28.09.2013

27.11.2019

-
Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Szerner Adelajda

18.07.1943

18.04.2010

Szerner Rudolf

12.01.1938

18.06.2011

Data urodzenia:

18.07.1943

12.01.1938

Data śmierci:

18.04.2010

18.06.2011

Status:
Pochowany:

Kozińska Julia

07.12.1928

11.01.2020

Koziński Stanisław

12.02.1926

26.03.2007

Data urodzenia:

07.12.1928

12.02.1926

Data śmierci:

11.01.2020

26.03.2007

Status:
Pochowany:

Gryckiewicz Jan

06.04.1932

03.09.2006

Gryckiewicz Genowefa

19.08.1942

27.01.2010

Data urodzenia:

06.04.1932

19.08.1942

Data śmierci:

03.09.2006

27.01.2010

Status:
Pochowany:

Łyżka Teodor

02.01.1932

28.10.2015

Data urodzenia:

02.01.1932

Data śmierci:

28.10.2015

Status:
Pochowany:

Szołtysek Alojzy

28.08.1934

28.07.2009

Data urodzenia:

28.08.1934

Data śmierci:

28.07.2009

Status:
Pochowany:

Wojtasik Alicja

15.04.1963

25.04.2016

Data urodzenia:

15.04.1963

Data śmierci:

25.04.2016

Status:
Pochowany:

Czarny Teresa

24.04.1948

03.09.2021

Data urodzenia:

24.04.1948

Data śmierci:

03.09.2021

Status:
Pochowany:

Behnke Helena

03.08.1933

23.10.2015

Behnke Maks

25.11.1930

24.01.2016

Data urodzenia:

03.08.1933

25.11.1930

Data śmierci:

23.10.2015

24.01.2016

Status:
Pochowany:

Malejka Józef

13.04.1926

18.08.2011

Malejka Monika

20.06.1929

10.03.2018

Cofała Józef

01.03.1976

Cofała Maria

29.09.1979

Data urodzenia:

13.04.1926

20.06.1929

Data śmierci:

18.08.2011

10.03.2018

01.03.1976

29.09.1979

Status:
Pochowany:

Moćko Genowefa

19.11.1931

06.02.2008

Moćko Wiktor

04.02.1928

22.06.2016

Data urodzenia:

19.11.1931

04.02.1928

Data śmierci:

06.02.2008

22.06.2016

Status:
Pochowany:

Kokoszka Norbert

20.09.1939

24.09.2017

Data urodzenia:

20.09.1939

Data śmierci:

24.09.2017

Status:
Pochowany:

Kącki Tadeusz

03.05.1929

02.10.2008

Kącka Genowefa

08.03.1929

10.09.2015

Data urodzenia:

03.05.1929

08.03.1929

Data śmierci:

02.10.2008

10.09.2015

Status:
Pochowany:

Mega Joanna

16.05.1924

25.08.2009

Mega Józef

11.02.1925

21.03.2015

Mega Jan

17.12.1947

14.05.2016

Data urodzenia:

16.05.1924

11.02.1925

17.12.1947

Data śmierci:

25.08.2009

21.03.2015

14.05.2016

Status:
Pochowany:

Jonczak Antoni

17.06.1934

18.05.2006

Data urodzenia:

17.06.1934

Data śmierci:

18.05.2006

Status:
Pochowany:

Uhryn Ludwik

01.12.1925

28.09.2013

Uhryn Stanisława

03.10.1927

27.11.2019

Data urodzenia:

01.12.1925

03.10.1927

Data śmierci:

28.09.2013

27.11.2019

Status:

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia pw. Ducha Świętego w Tychach, siedziba: Tychy, Myśliwska 43.